Monday, April 29, 2013

Malaysia court issued a arrest warrent to Indian party leader.|இந்திய அரசியல் தலைவருக்கு தேசத்துரோக வழக்கில் கைது வாரண்ட் பிறப்பித்த மலேசிய நீதிமன்றம்.

Malaysia court issued a arrest warrent to Indian party leader.|இந்திய அரசியல் தலைவருக்கு தேசத்துரோக வழக்கில் கைது வாரண்ட் பிறப்பித்த மலேசிய நீதிமன்றம்.

No comments :