Wednesday, May 15, 2013

Angelina Jolie loses both breasts|ஏஞ்சலினா ஜோலியின் இரண்டு மார்பகங்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து அகற்றம். மார்பக புற்று நோய் காரணமா?

Angelina Jolie loses both breasts|ஏஞ்சலினா ஜோலியின் இரண்டு மார்பகங்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்து அகற்றம். மார்பக புற்று நோய் காரணமா?

No comments :