Wednesday, May 15, 2013

மாஸ்கோவில் உளவு பார்க்க ஆள் சேர்க்க முயன்ற அமெரிக்க தூதரக அதிகாரி அதிரடி கைது.

American spy arrested in Russia.|மாஸ்கோவில் உளவு பார்க்க ஆள் சேர்க்க முயன்ற அமெரிக்க தூதரக அதிகாரி அதிரடி கைது.

No comments :