Wednesday, May 15, 2013

British schoolgirl 'murdered for her organs' in India, family claim |சிகிச்சைக்காக இந்தியா வந்த லண்டன் சிறுமியின் உடல் உறுப்புக்கள் திருட்டு. அதிர்ச்சி தகவல்.

British schoolgirl 'murdered for her organs' in India, family claim |சிகிச்சைக்காக இந்தியா வந்த லண்டன் சிறுமியின் உடல் உறுப்புக்கள் திருட்டு. அதிர்ச்சி தகவல்.

No comments: