Friday, May 17, 2013

Cambodia Shoe Factory Accident; At Least 2 Dead|கம்போடியாவில் ஷூ தயாரிப்பு ஆலை திடீரென இடிந்து விழுந்ததில் 6 பேர் பரிதாப பலி.

Cambodia Shoe Factory Accident; At Least 2 Dead|கம்போடியாவில் ஷூ தயாரிப்பு ஆலை திடீரென இடிந்து விழுந்ததில் 6 பேர் பரிதாப பலி.

No comments: