Friday, May 10, 2013

China investigates reports that Zhang Yimou has seven children|7 குழந்தைகள் பெற்ற சீன சினிமா இயக்குனருக்கு ரூ.130 கோடி அபராதம்?

China investigates reports that Zhang Yimou has seven children|7 குழந்தைகள் பெற்ற சீன சினிமா இயக்குனருக்கு ரூ.130 கோடி அபராதம்?

No comments: