Wednesday, May 8, 2013

Congress win in the Karnataka assembly election|ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பின் எழுச்சி பெற்ற காங்கிரஸ். கர்நாடகா தேர்தலில் பாஜக அதிர்ச்சி தோல்வி.

Congress win in the Karnataka assembly election|ஏழு ஆண்டுகளுக்கு பின் எழுச்சி பெற்ற காங்கிரஸ். கர்நாடகா தேர்தலில் பாஜக அதிர்ச்சி தோல்வி.

No comments :