Friday, May 10, 2013

Kaduvetti Guru arrested in National Security act.|தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் காடுவெட்டி குரு கைது. காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அதிரடி உத்தரவு.

Kaduvetti Guru arrested in National Security act.|தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் காடுவெட்டி குரு கைது. காஞ்சிபுரம் கலெக்டர் அதிரடி உத்தரவு.

No comments: