Sunday, May 12, 2013

Nawas Sherif party win in Pakistan election.|பாகிஸ்தான் தேர்தல். நவாஸ் ஷெரிப் கட்சி அமோக வெற்றி. மூன்றாவது முறையாக பிரதமர் ஆகிறார்.

Nawas Sherif party win in Pakistan election.|பாகிஸ்தான் தேர்தல். நவாஸ் ஷெரிப் கட்சி அமோக வெற்றி. மூன்றாவது முறையாக பிரதமர் ஆகிறார்.

No comments :