Saturday, May 18, 2013

Police did'nt allow to eat Kaduvetti Guru.|நீதிபதி அனுமதி கொடுத்தும் சாப்பிட அனுமதி மறுத்த போலீஸார். திருக்கழுக்குன்றம் நீதிமன்றத்தில் பரபரப்பு.

Police did'nt allow to eat Kaduvetti Guru.|நீதிபதி அனுமதி கொடுத்தும் சாப்பிட அனுமதி மறுத்த போலீஸார். திருக்கழுக்குன்றம் நீதிமன்றத்தில் பரபரப்பு.

No comments: