Friday, May 3, 2013

Ramdoos suffered in Tiruchi Jail. |திருச்சி சிறையில் ராமதாஸ் திடீர் மயக்கம். பாமகவினர் நடத்திய திடீர் மரம் ஏறும் போராட்டம்.

Ramdoos suffered in Tiruchi Jail. |திருச்சி சிறையில் ராமதாஸ் திடீர் மயக்கம். பாமகவினர் நடத்திய திடீர் மரம் ஏறும் போராட்டம்.

No comments: