Monday, May 6, 2013

Sudhakaran case transferred to other court.|நீதிபதிக்கு மர்ம தந்தி எதிரொலி: சுதாகரன் வழக்கு வேறு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றம்

Sudhakaran case transferred to other court.|நீதிபதிக்கு மர்ம தந்தி எதிரொலி: சுதாகரன் வழக்கு வேறு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றம்

No comments: