Saturday, May 4, 2013

Vancouver man faces child sex charges in Cambodia|கம்போடியாவில் 14 வயது சிறுமியுடன் பாலியல் உறவு கொண்ட 70 வயது கனடிய சுற்றுலாபயணி அதிரடி கைது

Vancouver man faces child sex charges in Cambodia|கம்போடியாவில் 14 வயது சிறுமியுடன் பாலியல் உறவு கொண்ட 70 வயது கனடிய சுற்றுலாபயணி அதிரடி கைது

No comments: